Workshop: 2O Nisan 2020 Pazartesi – Öğrenim Kaynakları Merkezi

13.00-16.30 Workshop Sorumlu Öğretim Üyesi
  Birinci Basamakta Oftalmoskop/Otoskop Doç. Dr. Melis Palamar Onay
Meme Muayenesi Öğr. Gör. Dr. Murat Özdemir
Erişkin Havayolu Yönetimi Prof. Dr. Selahattin Kıyan
Pediatrik Havayolu Yönetimi Prof. Dr. Eylem Ulaş Saz
Hayatı Tehdit Eden Aritmilerin Yönetimi Prof. Dr. Cahide Soydaş Çınar
Sağlık Çalışanlarına Şiddet: Bir Sosyodrama Çalışması Doç. Dr. Ayşe Hilal Batı
Yara Sütürasyonu  Doç. Dr. Tayfun Yoldaş
Spor Yaralanmalarına Yaklaşım Dr. Öğr. Üyesi Seçkin Şenışık
Bilimsel Araştırma Projesi Yazımı Prof. Dr. Hüseyin Onay
Hızlı EKG Yorumlaması Prof. Dr. Bahar Boydak
Otizm Doç. Dr. Sezen Köse
CPR Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ali Altuncı
Kaza Sonrası Hızlı ve Acil Müdahale Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ali Altuncı