Düzenleme Kurulu, katılım sağlayacak tüm intörn hekimleri kongreye bildiri göndermeye davet etmektedir.    

Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 10.Nisan.2020’dir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. 

Yazım kurallarına uymayan e-posta, faks ve diğer yollarla gönderilen bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır

Tüm bildiri özetleri, sadece elektronik olarak www.ulusalintornhekimlikkongresi.org web sayfası içinde yer alan elektronik Bildiri Gönderim Sistemi (BGS) üzerinden kabul edilecektir.

ELEKTRONİK BİLDİRİ SİSTEMİNE GİRİŞ VE KAYIT 

Online bildiri sistemi ile adım adım bildirinizin sisteme girişini yapabilirsiniz. Bildirinizi sisteme girebilmeniz için, e-posta adresinizden oluşan bir kullanıcı adı ve şifrenizi girerek öncelikle sisteme kayıt olmalı ve sonra sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. 

Bildiri sistemine giriş için lütfen tıklayınız:

 

Bildirinizi sonlandırdıktan sonra sistem tarafından bildirinize atanan referans numarasını ve sisteme giriş yaptığınız şifrenizi unutmamanızı rica ederiz. Sisteme girilen bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme tanıtılmış olan e-posta adresi üzerinden devam edecektir. 

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları:

 • Bildiri özetleri Türkçe olarak gönderilmelidir.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi (4.500 karakteri) geçmemelidir.
 • Olgu sunumları, giriş, olgu sunumu ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan yer almayacaktır / kullanılmayacaktır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır (kısaltmalar istisnadır).
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Orijinal araştırmaların özetlerinde, çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır. Bulgular ayrıca maksimum 3 tablo ve 3 şekil ile desteklenebilir. 

Bildiri Değerlendirme Sonuçları: 

 • Değerlendirme sonucu bildiri sahibi sorumlu yazara sonuç yazısı olarak e-posta ile gönderilecektir.
 • Bildiri sonuçları, bildirilerin asılacağı tarihler ve bildiri poster numaraları 15 Nisan 2020 tarihinde kongre web sitesinde ilan edilecektir.
 • Gönderilen bildiriler bağımsız olarak 1’den 10’a kadar puanlanacak olup sonuçlar neticesinde poster bildiriler belirlenecektir.
 • Poster bildiriler arasından hakem kurulu tarafından belirlenecek olanlar “seçilmiş poster bildiri” oturumunda sözel olarak sunulacaktır.
 • Poster bildirilerin asılması gereken günün sonunda toplanmaması halinde organizasyon sekretaryası hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Kongre sonunda seçici kurul tarafından en yüksek puan verilen ilk 3 bildiri ödüllendirilecektir.