DÜZENLEYEN KURUM VE KURULUŞLAR 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve İntörn Hekimlik Komisyonu

Prof. Dr. Rüçhan Sertöz
Adres             : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Bornova, İzmir
E-posta          : ruchan.sertoz@ege.edu.tr

Doç. Dr. Tahir Atik
Adres             : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
E-posta          : tahiratik@yahoo.com

KONGRE ORGANİZASYONU

1. Ulusal İntörn Hekimlik Kongresi, Serenas Group’un 20. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamındadır.

Adres: Turan Güneş Bulvarı 5. Cadde No: 13
06550 Yıldız, Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 440 50 11
e-posta: intornhekimlik@serenas.com.tr
web: www.ulusalintornhekimlikkongresi.org